Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Είχα ίναν μάναν!..

Γιώτης Κοσμίδης

Είχα ίναν μάναν

Αμόν μάλαμαν

Κ’ εν απάν ‘ς σον κόσμον

Χωρίς αντάλαγμαν

./.

Κ’ εν ατώρα που εν

Εχάθεν και πάει

Ασ’ αφ’κα ‘ς σον κόσμον

Ατσάπα ντ’ ευτάει

./.

‘Σ σο νου μ΄έρτε πάντα

Αρραεύ’ ατέν

Εθαρώ θα έρτε

Να ελλέπ’ ατέν

./.

απ’ εκεί ‘ς σον κόσμον

Κανείς ‘ς ‘κι έρχετεν

Τ’ εμόν η μανίτσα

Πώς να κλώσκεται

./.

Τ’ όνομα τη μάνα σ’

Αμόν κειν υεύ

Το τοπόν τη μάνας

Τιδέν ‘κι πιαν’

./.

Ατε φερ’ σον κόσμον

Κάτ’ θα ένα ψήν

Ατέ τυρäνίετεν

σ’ όλεν τη ζωή

./.