Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Οσήμερον η παντρειά…

Στάθης Νικολαΐδης

Τρυγώνα μ’ έχω για τ’ εσέν

Τρανόν περιουσία

Κι’ εσύ σ’ εμέν ‘κες ‘κι τερείς

‘κι δύει σ’ με σημασία

./.
το παληκάρ’ ντο αγαπώ

Φτωχόν και μορφωμένον

‘κι εχς αμόν τ’ εσόν το κιφάλ’

Κολοκύθ’ νουνιγμένο

./.
οσήμερον η παντρειά σ’

Συμφέρον εν ντ’ εδέκα μ’

Σύντροφον είνας αραεύ σ’

Συν’ετερόν-ι δέκα

./.

Ατότε πρώτ’ εγάπησα

Ατόν η κάρδä μ’ θέλει

Η ματσουκάτσα ‘κι τερεί

Συμφέρ’ και ‘κι συμφέρει

./.
έμπρä σαμόντο νυστικόν

Σκυλόπο μ’ ψίκα μ’ στέκω

Σα χέρä σ’ και σο σπαρελί σ’

Το κιφαλί σ’ να εφέκω

./.

Ασ’ σο σπαρέλι σ’ παλαλέ

Εσέν τιδέν ‘κι μένει

Εσέναν μερτικόν ‘κι αφήν’

Ατός το λύν’ και δένει

./.

….Ρεφρέν….

./.