Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Εχάθεν το Φιλότιμο,

Στάυρος Σαββίδης.

Εχάθεν το φιλότιμον

Σα χρόνä ατά ντο ζούμε

Σα πλούτä όλ ερούξανε

‘δεν άλλο ‘κι τερούνε

./.

Εχάθεν το φιλότιμον

Ασ σα χείλä μ’ το γέλος

Η κάρδια ‘μουν ομοιάζ’

Αμόν ησούσκον μέρος

./.

Όταν η τσιόπäς εν βαθύν

Γομάτον με παράδες

Έρχουνταν και λαρούντανε

Αγιάτρευτα γεράδες

./.

Εχάθεν το φιλότιμον

Ασ σα χείλä μ’ το γέλος

Η κάρδια ‘μουν ομοιάζ’

Αμόν ησούσκον μέρος

./.

Απ’ εμπροστά κουρφίζ’ ν’ εσέν

Εσέν Θεόν ευτάνε

Και απ’ οπίσ’-ις πολεμούν

Τ’ ομμάτä σ’ να εβγάλ’ νε

./.

Εχάθεν το φιλότιμον

Ασ σα χείλä μ’ το γέλος

Η κάρδια ‘μουν ομοιάζ’

Αμόν ησούσκον μέρος

./.