Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ίνας έρθεν Φωτισμένος

Ποίος επορεί τον κόσμον
όλεν να αλάζ’ ατό
και αβούτ’ η κοινωνίαν
ατός να ισäζ’ ατό.
./.
Ίνας έρθεν Φωτισμένος
όλεν τον κόσμον, για να σων’
και εβρέθεν ο Καημένον,
Ατός απάν ‘ς σον Σταυρόν.

./.
Ίνας έρθεν για τον κόσμον
για να σων’ όλεν την γην
και εβρέθεν σταυρομένος
Ατός απάν ‘ς σο ρασίν.

Ίνας έρθεν Φωτισμένος
όλεν τον κόσμον, για να σων’
και εβρέθεν ο Καημένον,
Ατός απάν ‘ς σον Σταυρόν.

./.
οι ανθρώπ’ να μην πονούνε και να ζουν καλά,
γάλα και ψωμίν να έχ’ νε, όλια τα μωρά
άλλο να μην πολεμούν’ νε και ματούνταν’ νε
και αθώα παλικάρä, άλλο μη σκοτούνταν’ νε.
./.
Ίνας έρθεν Φωτισμένος
όλεν τον κόσμον, για να σων’
και εβρέθεν ο Καημένον,
Ατός απάν ‘ς σον Σταυρόν.

./.