Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Και ντ’ έπαθες χαμόμηλον
και στέκεις μαραιμένον γιάρ (δις)

./.

Γιαμ μύριζα ας εδίψασεν
γιαμ ο καρπός ελλάεν γιαρ (δις)

./.

Γιαμ ασά χαμελόκλαδας
κανέναν εζαλίεν γιαρ (δις)

./.
Νια η ρίζα μ’ εδίψασεν
νια ο καρπό ‘μ ελλάεν γιάρ (δις)

./.

Γιαμ ασά χαμηλόκλαδας
κανέναν εζαλίεν γιαρ (δις)

./.
Έναν κοριτσ’ κ’ έναν παιδίν
σή ρίζα μ’ εφιλέθαν γιάρ (δις)

./.

εποίκαν όρκον κι’ ομνίσμαν
να μ’ έφταν χωρισίαν γιάρ (δις)

./.
Ατώρα εχωρίγανε

γιάμ έχω εγώ ας’ σο κρίμαν γιάρ (δις)

./.

Ατώρα εχωρίγανε
γιάμ έχω εγώ ας’ σο κρίμαν γιάρ (δις)