Τη Χατζηνικόλα η νύφε ασ’ ση Παρασκευάντων, τη κόσμονος οκναρία έτον. Όνταν θ’ εξενίτευεν άντρας ατς εποίκεν καβέν τ’ αγούρ’ τς, που επήγαν ‘ς σ’ αποχαιρέτισμαν και τα καυκία άπλυτα εσέγκεν ατά ‘ς σο τολάπ’ κιαν. Όνταν εκλώστεν άντρας ατς’ ‘ς σα τρία χρόνα απάν’ ασ’ σην ξενητείαν, επάιρεν τα καυκία, έπλυσεν ατα και εποίκεν καβέν τοι μισαφίρ’ τς.