πατήστε εδώ για να ακούσετε το τραγούδι

Το τοξάρισ’ πάει κι έρτε, μουρδουλίζ και λέει

Λυριτζίν το κεμεντζόποσ’, ντ’έπαθε και κλαίει

./.

Έφυεν ο Στέλιον, κλαίει η προσφυγιά

Σο ποδάρ εσκώθεν, η φτωχολογιά

./.

Φεύ ο τραγωδένον, ταξίδι υστερνό

Τη ψύσ’ τα γεράδες, ποίος θα λαρών

./.

Με την ψύν σα δόντιατ’, απέσ’ σο καμίν

Σο σιόν και σο κρύον, και πικρόν ψωμίν

./.

Σο γιαπίν οι φίλοισ’, απάν σο τιμόν

Αγρότες και ψαράδες, οι ανθρώπ τεσόν

./.

Έφυεν ο Στέλιον, θρήνος σπαραγμός

Και απέσ’ σα ψύατ’, πόνος και καημός

./.

Στέλιος Καζαντζίδης, άλλος κι θα εβγέν

Και απάν σον κόσμον, Στέλιος ένας έν

./.