πατήστε εδώ για ακούσετε το τραγούδι

Πατέρα σα καιρούς εμούν

ντ’ άσκεμα όλια αλλάουν

Ο κόσμον και ανθρωπότητα

Σ’ ένα ραφίδ’ κρεμμάουν

./.

Ο κόσμον ‘κι χαλάετε

Μ’ έχετεν αγωνίαν

Όσον η ψήν γομάτον εν’

Μ’ ονέρτα κι’ ανθρωπίαν

./.

Τ’ απάν αφ’κά εέντανε

Σ’ ανατολήν και δύσην

Εύκολα ‘κ επορείς να εβρήκ’ς

Χαράν δουλείαν πίστη

./.

Κι’ αν όλä εδελιάγαν’νε

Σ’ ανάτολην και δύσην

Για τον θεόν και για τα’ ανθρώπ’ς

Κόρη μη χάντ’ς την πίστην

./.

Τα παλαιά εδέβαν’νε

Αμόν χαρτίν εκάγαν

Τα χρόνä ένταν δύσκολα

Και οι καιροί ελλάγαν

./.

Υέμ άκ’σον ντο λέγω σε

Γιαβρί μ’ τιδέν κ’ εκάεν

Τα χρόνäν άμον ντ’έσαν ειν

Ο άνθρωπος ελλάεν.

./.