Ω
ωμή ωμέσα
ώμοι ωμία
ώμοι ωμίτζαι
ωμοπλάτη ωμοπλατίτζ
ώμος ωμίν
ώμος ωμίτζ
ωμοφόριο ωμόφορον
ωοτοκία ώβασμαν
ώρες ώρας
ως, μέχρι ους
ώσπου να ως να
ωφέλησα ωφέλεσα
ωφελούσα ωφέλανα
ωχ ώι