Φ
φαγητά φαήα
φαγητό φαήν
φάε φα
φανατική φανατικέσα
φανερή φανερέσα
φάνηκα εφάνθα
φάνηκαν εφάνθαν
φανταχτερή φανταχτερέσα
φαρδιά φαρδέα
φαρμάκι φαρμάκι
φαρμάκια φαρμάκαι
φεγγάρι φέγγον
φέγγει φεγγ
φέτα ψωμιού ψωμίτζα
φέτος οφέτος
φεύγουν φεύνε
φεύγω φεύω
φθάνει κανείται
φθάνουν κανείνταν
φθάνω εφτάνω
φθινόπωρο υστερνοκαίριν
φθινόπωρο μοθοπώρ
φιλήθηκα εφιλέθα
φιλήθηκαν εφιλέθαν
φίλημα φίλεμαν
φίλησα εφίλεσα
φίλησαν εφίλεσαν
φιλοξενώ μονάζω
Φλεβάρης Κούντουρον
φλόγα βρούλα
φλογέρα γαβάλ
φλογέρες γαβάλαι
φοβάμαι φογούμαι
φοβερή φοβερέσα
φοβητσιάρης φοβετσέας
φοβούνται φογούνταν
φόρεσε φορ
φουκαράς περισάντς
φουκαριάρα περισάντσα
φουντούκι λεφτοκάρ
φουντούκια λεφτοκάραι
φούρναρης ψωμάς
φουρνίζουν πυρίφτνε
φουρνίζω πυρίφτω
φούρνοι φουρνία
φούρνος φουρνίν
φούρνος για ψωμιά ψωμοφούρνιν
φουρνόφτυαρο πυρίφτε
φράουλα μουμουδάκ
φρόνιμη φρόνιμεσα
φροντίδα, επιτήρηση ωρίαγμαν
φταρνίζομαι φτείρκουμαι
φταρνίζονται φτείρκουνταν
φτερά φτερόπας
φτέρνα κοτς
φτέρνες κότσαι
φτερωτή φτερωτέσα
φτηνή φτηνέσα
φτυάρι ιφτάρ
φτυάρι πελ
φτυαριά ιφταρέα
φύλαγα ερίαζα
φύλαγαν ερίαζαν
φύλαγμα ώρασμαν
φυλάγομαι ωράγουμαι
φυλάγομαι ωράουμαι
φυλαγόμουν ωράγουμνε
φυλαγόμουν ωράουμνε
φυλάγω ωράζω
φυλάνε ερέζνε
φυλάνε εριάζνε
φύλαξα ερίαξα
φύλαξαν ερίαξαν
φύλαξε, πρόσεχε ώρασον
φύλαξε, πρόσεχε ωρία
φυλάχτηκα ωράγα
φυλάω ερέζω
φυλάω εριάζω
φυματική φυματικιέσα
φώκια θέκα
φωλίτσα φωλόπον
φώναζα εκούζνα
φώναζαν εκούζναν
φωνάζουν κουήζνε
φωνάζουν τσαήζνε
φωνάζουν δυνατά βαρκίζνε
φωνάζω κουήζω
φωνάζω τσαήζω
φωνάζω δυνατά βαρκίζω
φώναξα εκούξα
φώναξα ετσάηξα
φώναξαν εκούξαν
φώναξαν ετσάηξαν
φώναξε κούξον
φώναξε τσάηξον
φωναχτά τσαηχτά
Φωτεινή Φωτείκα
φωτιά άψιμον