— Γιωρίκα πέειμε ντο αμαρτίαν επήκεν ο Αδάμ; Ρωτάτον ο δέσκαλον.
— Έφαεν το απαγορευμένον μήλον που εδέκενατον η Εύα.
— Μπράβο Γιωρίκα, και πώς ετιμωρέθεν για τατό;
— Υποχρέωσενατον ο Θεόν να παντρεύκεται την Εύαν!