Δύο μικρά παιδία γονουσεύνε πως γεννήουνταν τα μωρά.
— Τα μωρά φέρνατα σον κόσμον τα λελέκια, λέει το έναν.
— Πώς; Πιστεύς ακόμαν σα λελέκια; λέει το άλλον.
— Να λέγωσε με την πρόοδον που επήκεν η τεχνική ατό πα να πιστεύσα!