Η

ή για
ήθελα εθέλναν
ήθελαν εθέλνα
ηλιάζομαι ηλάσκουμαι
ήλιασμα ηλίασμαν
ηλιάστικα ηλάστα
ήλιε μου ήλεμ
ηλικιώθηκα ηλικιώθα
ηλικιωμένος ηλικιασμέμνος
ηλικιώνομαι ηλικίουμαι
ηλιοβασίλεμα ηλοβασίλεμαν
ηλιοκαμένος ηλοκαμένος
ήλιος ήλες
ήλιος ήλον
ηλιόσποροι σίμισκας
ηλιόσπορος σίμισκα
ηλιοφώτιστος ηλεφωταταγμένος
ήμασταν έμνες
ημέρευση ημέρεμαν
ημέρεψα ημέρωσα
ημερομήσθιο ημερομίστιν
ημερώνει ημερεύ
ήμουνα έμνε
ήξερα έξερα
ήξεραν έξεραν
ήπια έπα
ήπιαν έπαν
ήρθα έρθα
ήρθαν έρθαν
ήσουν έσνε
ήσυχα, φρόνιμα ιραχάτα
ησυχάζω ησυχίζω
ήσυχη ήσυχεσα
ησυχία ησύχαση
ησυχία ησυχασία
ήταν έσαν
ήταν έτον