— Μερ τρέεις αέτς πούλοπομ; Ρωτά ίνας γαρή έναν παιδάν.
— Πάω σο σπιτ, λέατην ο παιδάς, γιατί πρεπ να τρώγω τα ξυλέας ασή μάναμ.
— Ατόσον πολλά αρέζνεσε τα ξυλέας και θελτς να τρώσατα;
— Όχι, αλλά φογούμαι… να μην έρται πιο αγλήγορα ο πατέραμ σο σπιτ…