Γ

γάβγιζα ήλαζα
γάβγιζα ύλαζα
γάβγιζαν ήλαζαν
γαβγίζουν ηλάζνε
γαβγίζω ηλάζω
γάβγισα ήλαξα
γάβγισα ύλαξα
γάβγισαν ήλαξαν
γάβγισε ήλαξον
γάβγισμα ύλαγμαν
γάβγισμα υλαγμός
γάβγισμα ύλασμαν
γαβγίστε υλάξτε
Γαβριήλ Γαβρήλτς
γαιδούρι γαϊδούρ
γαιδούρια γαϊδούραι
γάμοι γάμτα
γάμος χαράν
γαμψομύτης ξυμίτς
γαντσώνουν σαρέβνε
γαντσώνω σαρέβω
γαργαλάω χαντιλέζω
γαργάλεβα εχαντηλίαζα
γαργάλεβαν εχαντηλίαζαν
γαργαλιέμαι χαντιλέγουμαι
γαργαλιούνται χαντιλέουνταν
γαργαλούν χαντιλέζνε
γαστρώνομαι γαστρούμαι
γάτα ψίψη
γάτα κάτα
γάτος κάτον
γαυγίζουν υλάζνε
γαυγίζω υλάζω
γειτόνοι γειτόν
γελαστός γελαστέας
γέλια γέλτα
γέλιο γέλτον
γελούσα εγέλανα
γεμίζουν γομώνε
γεμίζω γομώνω
γέμισα εγόμωσα
γέμισαν εγόμωσαν
Γενάρης Καλαντάρτς
γενεά, γενιά γενέα
γενναία γενναίεσα
γεννήθηκα εγεννέθα
γεννήθηκαν εγεννέθαν
γεννούν αυγά ωβάζνε
γεννώ αυγά ωβάζω
γερά γαήμπαι
γερό γαήμπ
γεροντοκόρη τρανόν κορίτς
γεροντοπαλίκαρο τρανόν αγούρ
γερός, δυνατός σαγλάμψ
γεφύρι γιοφύρ
γη ιή
για πλάκα μάσχος
γιαγιά καλομάνα
Γιάννης Γιάννες
γιαούρτι ξύγαλαν
γιαούρτια ξυγάλτα
γιάτρευα ελάρωνα
γιάτρευαν ελάρωναν
γιατρεύομαι λαρούμαι
γιατρεύονται λαρούνταν
γιατρεύουν λαρώνε
γιατρέυτηκα ελαρώθα
γιατρεύτηκαν ελαρώθαν
γιατρεύω λαρώνω
γιατρίνα γιατρέσα
γιλέκο γελέκον
γίνομαι ινέσκουμαι
γίνομαι ίνουμαι
γίνομαι ίνομαι
γίνονται ίντανε
γιορτάζει εορτάζ
γιορτή, αργία έξεργος
γιος μου γιομ
Γιώργος Γιωρίκας
γλίστρησαν εγλίαξαν
γλιστρίδες πιρπιρίμαι
γλίστρισα εγλίαξα
γλιστρούν γλιάζνε
γλιστρώ γλιάζω
γλιτώνουν γουταρέβνε
γλιτώνω γουταρέβω
γλίτωσα εγουταρέφτα
γλίτωσαν εγουταρέφταν
γλυκά γλυκέα
γλυκοχαράζει γλυκοχαράζ
γνώρισα εγνώρτσα
γνώρισαν εγνώρτσαν
γονείς γονεικά
γουδί, όλμος ιγδί
γουρούνι γουρούν
γουρούνια γουρούναι
γραμματισμένη γραμματισμέντσα
γραμματισμένοι γραμματισμέν
γραμμές σποράς σπορίδαι
γραμμή σποράς σπορίδ
γρασίδι παήρ
γρασίδια παήραι
γρατζουνάνε τσαραφίζνε
γρατζουνάω τσαραφίζω
γράφει γραφτ
γριά γραία
γριές γραιάδες
γρίνια γρίναι
γροθιά μούστα
γροθιές μούστας
γυναίκα γαρή
γυναίκα μου γαρήμ
γυναίκα σου γαρήσ
γυναίκα φούρναρη ψωμάβα
γυναίκα, σύζυγος υναίκα
γυναικείο όργανο (αιδοίο) φουσίν
γυναίκες γαρήδες
γύρευα εράεβα
γύρευαν εράεβαν
γύρευες εράεβες
γυρεύουν, ψάχνουν αραέβνε
γυρεύω, ψάχνω αραέβω
γυρίζουν κλώσκουνταν
γυρίζω κλώσκουμαι
γύρισα εκλόστα
γύρισα ελάστα
γύρισαν εκλόσταν
γύρισαν ελάσταν
γύρισμα κλώσιμον
γύρος ύρος
γωνία, άκρη γιαν