Advertisements

Ίναν σουμπούλαν αγαπώ

Τ’ονόμαν ατ’ς κι λέγω

Την ώρα ντο κ’ελέπ ατέν

Καθούμαι κα και κλαίγω

./.

Σουμπούλα μ’ έλα έλα

Σουμπούλα μ’ έλα έλα

Οντές τερώ σε, με τερείς

Αφκάκες χαμογέλα!

./.

Ελα καθκά σα γόνατα’μ

Κι ας πλέκω τα μαλλία σ’

Κ ‘εφτάγ’ äτά πεντάφυλλα

Και συρ’ äτά σ’ ωμίας

./.

Σουμπούλα μ’ έλα έλα

Σουμπούλα μ’ έλα έλα

Οντές τερώ σε, με τερείς

Αφκάκες χαμογέλα!

./.

Ελά σουμπούλα μ’ με τ’ εμέν

Ελά καθκά σο γιάνι μ’

Εμορφάδας σ’ κανείτε σε

Μ’ αλείφκεσαι πογιάνι

./.

Σουμπούλα μ’ έλα έλα

Σουμπούλα μ’ έλα έλα

Οντές τερώ σε, με τερείς

Αφκάκες χαμογέλα!

./.

Advertisements