Για να δείτε και να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ!

Τη φωτογραφία’ς έχω σα χέρια’μ

και τα δάκρεα’μ τρέχνε για τεσέν πατέρα

./.

Σο δύσκολον την ώρα κανένα κ’έχω

τ’άδικο τα χέρια’μ σο νία θα παν

μόνο εσέναν είχα στήριγμα σον κόσμον

ατώρα επέμνα ορφανόν

./.

Με τεσά τ’ομάταια έλεπα τον κόσμον

ατώρα τα δάκρεα’μ τρέχνε νερόν

./.

με τεσά τα χέρια έχτιζα τον κόσμον

ατώρα έναν πόδα νε εφτάω κε πορώ

./.

ο πατέρας εν ο κόρμον τη δέντρου

και τα κλαδώπα έμνες εμείς

./.

Σο δύσκολον την ώρα κουίζομεν μανίτσα

μα ασόν πατέρα αναμένομεν