Για έλα για θα έρχουμε

Για έλα για θα έρχουμε

για το ποτάμ’ θα σκίζω

./.

Αχ! στείλωμε το μαντήλοπο σ’

τα δάκρä μ’ να σπουγγίζω

./.

τερώ τερώ ‘κι φαίνεσαι

πουθέν ‘κι φανερούσε

./.

Αγρίον κι’ ανημέρωτον

ατσάπα θα ημερούσε

./.

Πετάς πετάς και που θα πας

που θα κονέψ’ αρνόπο μ’

./.

Πετάξον κ’ έλα χαμελά

και ρούξον σ’ εγκαλιόπο μ’

./.

και το άλλο

Για έλα για θα έρχουμε

σην στράταν θ’απαντώσε

./.

εντρέπομε να λέγωσε

κορτσόπον ντ’ αγαπώσε