Ποντιακός Ύμνος(Βασίλης Καρράς)

Που να εξέρσ’ εσύ πουλόπο μ’

ντο θα λεν ξεριζωμόν

ασ’ σον Πόντον ελυπέθε

μόνο λίγους ο Θεός

./.

Ως σα γόνατα τσαμούραι

κι όλοι τυρρανίουνταν

άλλοι εχάθανε σην στράταν

κι άλλοι εφουρκίγανε

./.

ΕΛΑ ΝΑ ΛΕΓΩΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΙΣ’ ΑΤΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ

./.

Σήν χαράν ούλ’ εντάμαν

και σον πόνον μουν μαζί

άλλος έχανε τη μάνα

και η μάνα το παιδί

./.

Όταν είπαν να μετρούνε

πόσοι επέμναν με την ψήν

σα χαρτία τρείς χιλιάδας

τριακόσοι σην ζωήν

./.

ΕΛΑ ΝΑ ΛΕΓΩΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΙΣ’ ΑΤΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ

./.

Έτον 19 τη Μάι

που ο ήλον έδυσε

η χαρά για πάντα εχάθεν

και τα δάκρυα μ’ στέρεψε

./.