Νεαρά κορίτσια σε χαρακτηριστική φωτογραφία από την Τραπεζούντα αρχές 20ου αιώνα (αρχείο εθνικού ιστορικού μουσείου)