Το πρωτότυπο βρίσκεται στο πολεμικό μουσείο Αθηνών