Από αρχέιο φωτογραφικό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών