Νέοι από την Τραπεζούντα με τις παραδοσιακές στολές τους, αρχές 20ου αιώνα (αρχείο εθνικού ιστορικού μουσείου)