Advertisements

Τ’ Ηλ’ το Κάστρον

Όλα τα κάστρα είδα κι όλα γύρισα
κι άμον του Ηλ’ το Κάστρον, κάστρον κ’ έτονε.
Σεράντα πόρτας είχεν κι όλα σίδερα
κι εξήντα παραθύρια κι όλια χάλκενα.
Και του γιαλού η πόρτα έτον μάλαμαν.
Τούρκος το τριγυρίζει, χρόνους δώδεκα,
μηδ’ εμπορεί να παίρει, μηδ’ αφήνει ατο.
Κι ένας μικρός τουρκίτσος, ρωμιογύριστος,
ρόκαν και ροκοτζούπιν βάλ’ σα μέσα του,
αδράχτι και σποντύλι παίρ’ σα χέρια του,
μαξιλαρίτσαν βάλει κι εμπροζώσκεται
κι εγέντονε γυναίκα, βαριασμένισσα.
-Άνοιξον, πόρτα, άνοιξον, καστρόπορτα,
άνοιξον να εμπαίνω, Τούρκοι διώχνε με.
Ν’αηλί εμέν την μάρσαν, τη χιλιάκλερον
και που ναπαιδοποίγω, χειμωγκόν καιρόν.
Άνοιξον, πόρτα, άνοιξον, καστρόπορτα,
άνοιξον να εμπαίνω, Τούρκοι διώχνε με.
Το Κάστρον ‘λογυρίζει και μοιρολογά
κι η κορ’ απέσ’ ακούει και καρδοπονά.
-Κι απ’ όθ’ εμπαίν’ ο ήλεν, έμπα απέσ’ κι εσύ
κι απ’ όθ’ εβγαίν’ ο φέγγον, έβγα έξ’ κι εσύ.
Κι άμον ντ’ ενοίγε η πόρτα, χίλιοι έτρεξαν
κι άμον ντ’ εκαλονοίγε, μύριοι έτρεξαν.
Κι άλλοι την κόρ’ αρπάζνε κι άλλοι τα φλουριά
κι από το παραθύρ’ η κορ’ επήδησε,
σε παλληκάρ’ αγκάλιας ψυχομάχησε.

./.

Έταιρον κι η Λυγερή

Έταιρον κι η Λυγερή παν’  όλεν τον ποταμόν.
Έταιρον επέρνιξεν λυγερή  ‘κ’ επόρεσεν.
– Πέρνιξο με, Έταιρε, το τσιαρκούλι μ’ δίγω σε.
– Νια περνίν περνίζω σε, νια τσιαρκούλιν παίρω σε.
– Πέρνιξο με, Έταιρε, το ζωνάρι μ’ δίγω σε.
– Το ζωνάρ’ ς τ’ εσόν ας εν, άλλο τάγμαν τάξο με.
– Πέρνιξο με, έταιρε, το βραχιόλι μ’ δίγω σε.
– Ντο νά φτάγω τ’ άκλερον, τ’ άψιμον να καίει ατό.
Άλλο τάγμαν τάξο με κι εγώ ‘σεν περνίζω σε.
– Ασήν ψη μ’ κι ανέτερα, τ’ άλλα όλια δίγω σε.
Ασό χέρ’ επέρπαξεν κι ατέν πέραν έσυρεν.
– Δος με, κόρη, ντ’ έταξες, την φιλιάν ντ’ ετάγαμε.
– Έμπρια μουν λιβάδια είν’, πάγω εκεί και δίγω σε.
– Έρθαμε κι εξέρθαμε κι εξεκαμπανίσταμε.
Δος με, κόρη, ντ’ έταξες, την φιλιάν ντ’ ετάγαμε.
Τ’ έμπρια μουν κοιλάδα ειν’, πάγω εκεί και γίγω σε
κι εκεί πέραν κώμια ειν’, πάγω εκεί και δίγω σε.
– Έρθαμε κι εξέρθαμε κι εξεκαμπανίσταμε,
αρ δος, κόρη, ντ’ έταξες και ντ’ εσυνετάγαμε.
– Διέξ ‘τ ατόν τη σκυλ’ τον γιον, εγώ δεν ‘κι διγ’ άτον!…

./.

Ευδοξία μ’ , Ευδοξία μ’

το μυ, το μυ, το μυ, το μυ,

το μυστικό ψήκα μ’ ντο είπασε

το μυστικό ψήκα μ’ ντο είπασε

σε κανάν και ‘κι θα λεσ’α

σε κανάν πουλι μ’ ‘κι θα λεσ’α

./.

Ευδοξία μ’ , Ευδοξία μ’, Δοξία μ’ , Ευδοξία μ’

τρωγώ τ’εσα τα ψήα

τρωγώ τ’εσα τα ψήα

./.

Μικρός εμ’νε και ‘κ έξερα,

μικρός εμ’νε και ‘κ έξερα,

ν’ εφίλνασε άλλο μίαν,

ν’ εφίλανσε άλλο μίαν

./.

παω, παω, παω, παω,

παω ψήκα μ’ πουλί μ’ ‘ς σην καμμονίν

παω ψήκα μ’ πουλί μ’ ‘ς σην καμμονίν

τα τέρτä μ’ για να λαρούνταν,

τα τέρτä μ’ πουλί μ’ να λαρούνταν

./.

Ευδοξία μ’ , Ευδοξία μ’, Δοξία μ’ , Ευδοξία μ’

τρωγώ τ’εσά τα ψήα

τρωγώ τ’εσά τα ψήα

./.

Μικρός εμ’νε και ‘κ έξερα,

μικρός εμ’νε και ‘κ έξερα,

ν’ εφίλνασε άλλο μίαν,

ν’ εφίλανσε άλλο μίαν

./.

Η Βάπτιση

Αγγέλ’ ψάλ’νε ψαλμωδία σ’

Το μωρόν εβγαλ’  λαλίαν

Προσκυνούν την εγκλησίαν

‘Σ σα χέρä κρατούν κερία

./.

 Ο ποπάς δε βαλιαντώσει

Κολυμπύθρα βαλ’ äτό

Με το λαδ’ σταυρόν για το

χριστιανόν εφτάει äτο

./.

Παντα άξια κουμπάρα

Μωρόν κράτησε λαμπάδ’

Τα χέρä σ’ ελάδωσες

Το μωρόν εβάπτισες

./.

Ευχή α δίν’ äτο πολλά

Να τρανήν ας ειν’ κάλα

Ορθόδοξος χριστιανός

Να ίνεται σοφός τρανός

./.

 Ο παπόν κι’  η καλομάνα

Ο πατέραν και η μαν’

Το όνομα να ‘τ’ τραγωδούνε

Τρώνε Πίνε και γλεντούνε

./.

Η μάννα εν Θεός

Λόγια κι’ θα ευρίουνταν τη μάνα να υμνούνε
όσοι μανάδες μοναχόν την μάνα εγροικούνε

./.

Η μάνα εν Θεός η μάνα Παναγία
Άμον τη μάνας την εγάπ’ κι’ ευρίεται άλλον μία

./.

Η μάνα πρωτού να γεννά πονεί για το παιδίν’ατς
και ους να φέρ’ ασ’ ση ζωή πολεμά με την ψην’ατς

./.

Φαϊ σο νουν’ ατς ξάϊ ‘κι κρούει νε διψά νε νυστάζει
Αν το παιδίν’ ατς κατ’ παθάν’ το αίμαν’ ατς λιφτάζει

./.

Τη παιδί το χαμόγελο εν η χαρά τη μάνας
Ρουζ’ απές ‘ς σον παράδεισον όντας γομών τα πάνα σ’

./.

Καλόν κορίτσ’

Καλόν κορίτς καλόν κορίτς
καλόν κι ευλοημένον
ση χώρα ‘τ’ φαίνετ’ άσκεμον,λελέβ’ äτό,
σ’εμέν εν φωταγμένον.

./.

Καλόν κορίτς εχόρευαν τ’ έμορφα τα κορτσόπα
τα κάλλια τουν εσείουσαν, λελέβ’
äτά,
άμον μανουσακόπα.

./.

Καλόν κορίτς για χόρεψον εσύ τ’εμόν φραντάλαν
τα αμάραντα μαραίν’ πουλί μ’,λελέβω σε,
και τ’ εσόν η εγκάλ
äν.

./.

μικρόν μελεσσιδόπον

Επούγαλευτα Ε! κορίτς

γιατί ΄κ ευτάς με ταίρι σ’

πάντα δεικνίζ’ με το κεντρί σ’

μια κ’ είδα το μέλι σ’

./.

Εϊ! μικρόν, εϊ μικρόν μελεσσιδόπον

άμα θελ’τς, άμα θελ’τς ευτάς με ταίρι σ’

μη δεικνίζ’, μη δεικνίζ’ με το κεντρί σ’

δός μα μίαν, δός μα μίαν ασ’ σο μέλι σ’

./.

Χάϊτε κορτσόπο μ’ αλληγόρ’

εδέβαν’νε τα χρόνä ,

χαρά πότε θ’ ελέπωμε

παιδία και εγγόνä 

./.

ρασόπουλο

Ρασόπουλο θα ίνουμαι, σα ράσä θα γυρίζω

Σα κλάδοπα θα κάθομαι, και θα χελιδονίζω

./.

Ρασόπασκιζω κ’έρχομαι τα γόνατα μ’ ‘κι τσίζω

Τα στράτα σ’ις  πολλά μακρά το κάρδοπο σ’ θα χτίζω

Ιδίς αφέ και τα ρασä , εκάτσαν σα καμμένα

Αχ τρυγόνα μ’ άφ’ς τα κήρουκα σ’, αρ’ έλα με τ’ εμένα

./.

Τα στράτας ‘κι βαραίνουν’νε, τα γόνατα μ’ ‘κι τσίζω

Αχ θα πάω και θα έρχομαι, το κάρδοπό σ’ θα χτίζω

./.

Ράσä μη πρασινίζεται, ποτάμä μη φοάστε

Θα έρ’τε το μικρόν τ’ αρνί μ’, κι αράπ’ εσάς φοβάται

./.

τα μαλλιαμ ντ’ εσπριναν

τα μαλλία μ’ ντ’ έσπριναν

ατο τερτ’ πα ‘κι ευτάγω

./.

με τα μαύρα έρθα ογώ

και με τ’ άσπρα θα πάγω

./.

τα ογδόντα αν δäβεν

ναϊλλοί  π’ έυρεν το κακό

./.

‘κ επορεί να πορπατεί

αν ‘κι κράτει το μπαστόν

./.

ου γεράδα σ’ αποθάν’

να μη τυρρανίεται

./.

οσον ντο γεράν και πάει

το κορμιν’ατ λύεται

./.

Θα σπίγκω

θα σπιγκω, σπιγκω
και κοφτω τρυγονα μ’
την ανασα σ’
να δίγω φιλεμαν
ζωης απες σα ψυα σ’ τ’ άσπρας

./.

θέριον εν το σεβνταλούκ
εποίκες äτο ψήλλον
τρυγόνα μ’ ασ’ σο τ’ έρεμαν
εψώφεσεν ο σκύλον

./.

θα σπιγκω, σπιγκω εθαρω
πουλι μ’ εσεν θα γλύνω
δυο χρονä ‘κ εφεκες με
το σπαρελι σ’ να λεινω

./.

θέριον εν το σεβνταλούκ
εποίκες äτο ψήλλον
τρυγόνα μ’ ασ’ σο τ’ έρεμαν
εψώφεσεν ο σκύλον

./.

θα σπιγκω, σπιγκω και κοφτω
τη καρδä σ’ις τον χτύπον
κανείς σον κόσμον ‘κ εποίκεν
αμόν εμέν αήκον.

./.

θέριον εν το σεβνταλούκ
εποίκες äτο ψήλλον
τρυγόνα μ’ ασ’ σο τ’ έρεμαν
εψώφεσεν ο σκύλον

./.

θα σπιγκω, σπιγκω εθαρω
την καρδä σ’ θα τσουμπίζω

το στύπον και πικρον αιμα σ’
πουλι μ’ θα κατενιζω

./.

θέριον εν το σεβνταλούκ
εποίκες äτο ψήλλον
τρυγόνα μ’ ασ’ σο τ’ έρεμαν
εψώφεσεν ο σκύλον

./.

Χαψία

Χαψία έξέβαν σό γιαλό
Χονδρά τ’ ευλογημένα
Τα παπόρια εσκέρχουν
ζίπα ζίπα φορτωμένα (δις)

./.

Χαψία χαψία φατέστεν σκύλ’ παιδία
Και ντ’έμορφα μαϊρεύ äτα η θεία μ’ η Δοξία ( δις)

./.

Χαψία βάλε σο πλακίν, εσέν λέγω Ηλία
Στάξον κ’ ολίγον λάδοπον
ας γίνταν μερακλία (δις)

./.

Χαψία χαψία φατέστεν σκύλ’ παιδία
Και ντ’έμορφα μαϊρεύεατα η θεία μ’ η Δοξία (δις)

./.

Τραπεζουνταίοι Κερασουνταίοι
Όλ’ παίρ’νε τηγανίζ’νε

./.

Τ’εμέτερον οι Σουρμενί’τ’
με τα πατμάνä αλίζ’νε (δις)

./.

Χαψία χαψία φατέστεν σκύλ’ παιδία
Και ντ’έμορφα μαϊρεύεατα η θεία μ’ η Δοξία (δις)

./.

Χαράντα σο χωρίον

παιζ’ ο ζουρνας
κρουει το νταουλ
την νυφεν πανε παιρν’ε
την νυφεν την καλοβουλον
και ‘ς ση γαμπρου θα φερνε.

τι, τι, τι, τι, τι,
τι,τι, τι, τι, τι,….

δυημερα τριημερα
χαραντα σο χωριον
θ’ ανοινε νεον σπιτικον
θ’ εφτανε αλλον βιον.

τι, τι,….

κλαινε και αποχωριγουνταν
η νυφε με τ’ αδερφεατς
αλλα αδερφεα θα εφταει
ολα τα αντραδερφεα.

τι, τι, ….

αμον αήτος εν ο γαμπρον
η νυφε περιστερα
η νυφε χαμογελασεν
και εφωταξεν η μεραν.

τι, τι…..

./.

Αρνοπομ’ ματοσινιχον

αρνοπομ’ ματοσινιχον
καρφιτσοσον απανις
πολλα εμορφος ειναισαι
με τ’ ασπρο το φιστανις.

./.

ελα επαρα τα δεκροπαμ’
γομωσο το λαϊμις
σον νους να ερχουμαι αρνιμ’
οντες διψας και πινεις.

./.

σ’ οματεας σον παραδεισον
σην ψυσ’ αγγελ χορευνε
πουλοπομ’ τ’ οματοπα μου
εσεν’ αραευνε.

./.

ελα πουλιμ’ και ας εργυσες
μονον ντ’ ερθες κανοιτε
γαι τεσεν η υπομονημ’
καμιαν κι τελειται

./.

Έλα σα κρύα τα νερά

Ελα πουλοπο μ’ με τεμεν
απεσ σα μανουσακια,
Ελα σα κρυα τα νερα
και σα πεγαδοματεα.

./.

Αρ’ ελα με τεμενα
κανειτε ντ’ ενεμενα
εσεναν ενεμενα
αρ’ ελα με τεμεν

./.

Τ’ αστρα κι ο φεγγον ελαψαν
ελαν ασ’ ανταμουμεσ,
Ους το πρωιν εγω κι εσυ
ενταμαν να κοιμουμεσ’

./.

Αρ’ ελα με ….

./.

Ελα σα κρυα τα νερα
πουλι μ’ τα παγωμενα,
με τα δυο τα χεροπας
κλιστ κα, κοτσον και ελα.

./.

Αρ’ ελα με …

./.

Ελα τρυγωνα μ’ με τεμεν
εσυ εισαι τεμονι,
Τον κοσμον ολιον αγοραζ’
το μπόϊς μαναχονι.

./.

Αρ’ ελα με…

./.

Εναν πουλιν επτανε

αγαπα κορ αγαπα με
οπως ντ’ εποινες πρωτα
εσυ την χωραν μη τερεις
την καρδιας ερωτα.

αναθεμα, αναθεμα
αεικον γειτονιαν
εποικαν ατο καλατσιν
ντ’ εφιλεσα σε μιαν.

εναν πουλιν επετανεν
ψηλα σον ουρανον
ατο εκλεγε κι ελεγε
επεμνα μαναχόνι.

τεμον η καρδεα καρδεα εν
τεσον πουλιμ’ ελαε,
σι δυονους αναμεσα
καποιος εταραε.

Ινας μανα καθισμεντσα

ινας μανα καθισμεντσα
σ’ εναν χαμελον σκαμνιν
τρωΐατεν αροθυμιαν
π’ εχ σην ξενιτεια παιδι.

ελιγοστεψεν το φωσ ιμ’
και κι θα χωριζω σεν
ελα πριν να αποθανω
ας καλοσωριζω σεν.

Κορη με τα τ’ ερεματα σ’

κορημ με τα τ’ερεματα σ’
εσυ χαλαν’τς χωριον
και για τεσεν κρουν
και περν αγουρ
σο καφενειον.

χασον πουλοπομ’
χασον
ολιγα καλλιεα χασον
ψαλτης αφειν την ψαλτικην
ποπας εβγαλ το ρασον.

οι γερονταδες το παστουν
ασα χερεατουν χανε
κ’ οι παντρεμεν
ψωριγουνταν
κι αλλο σο σπιτ κι πανε.

χασον πουλοπομ’
χασον…..

νυφεμ’ και περιστέραμ’

πουλοπομ’ φορ’ κι αλαξον

νυφε και περιστεραμ’

ερθανε για να περνε σεν

αντληδες παλικαρεα.


η Πουλια κι ο Αυγερινον

ερχουνταν κι ανταμουνταν

σην Παναγια Σουμελαν θα πανε στεφανουνταν,

σο Βερμιον σην Παναγιαθα πανε στεφανουνταν.


απ’ εμπροστα εν ο γαμπρον

ολοερατ’ συμπεδεα

κι απ’ οπις ολεν το ψυχ

και τη χαρας πουλια


η Πουλια κι ο Αυγερινον….


η λυρα παιζ’ κρουει το νταουλ

χαραντα σο χωριον

αντειδονουνε τα ρασια

σημαινε τα καμπανας.


η Πουλια κι ο Αυγερινον…


ερθεν κι ο Αυγερινον

ερθε να περ την Πουλιαν

κλαινε π’ αποχωριουνταν

χαιρουνταν π’ ανταμουνταν.


η Πουλια κι ο Αυγερινον….

ο πατερας

ο πατερας εν σον κοσμον
φιλος εν και αδερφος
σ’ ατον καθκα πεΐ τον πονος
πεΐ το μυστικος.

τι πατερα την αξια
που κι ελεψ’ ατο
αμα φευ’ σον αλλον
κοσμον θ’ αραευσ ‘ατο.

κι αν καμιαν θα κλενειζ’ σε
εν πουλιμ’ για το καλος
να εβγαιντσ σην κοινωνιαν
ανθρωπος καλος.

τι πατερα την αξια…

τι πατερα την καρδιαν
μη ματωντς ατο
ελα αραεψω το ψοπος
πως θα σωντσ’ ατον.

τι πατερα την αξιαν…

εσκαλωσεν ο πατεραν
σην ζωην γεφυρ,
εμπα σην υποταγην ατ’
να ελεπς χαΐρ.

τι πατερα την αξιαν…

Οντες εμνε εγω πεκιαρτς

οντες εμνε εγω πεκιαρτσ
σα κοριτσεα εμνε εγω πελας
επινα πολλα ρακιν
και χαιρουμνε την ζωην.
μονο τρανα μουχαμπετεα
εξερνα και κ’ ειχα ντερτεα
και σον χορον τι τρυγονας
κρατνα το χερ τη Παρσονας

σα κορτσοπα σα νυφαδες
ενοιγα τρανα σεβνταδες
και σ’ ορμανεα τα τρανα
παντα εποινα παλλαλα.
τωρα εδεβανε τα χρονεα
και σην καρδεαμ’ εχω πονεα
πανε και τα μουχαμπετεα
πεμναν βασανα και ντερτεα.

ξαν θυμουμαι τα παλεα
σην καρδεαν κρουει μαχαιρεα
παλικαρ επεμνα τρανον
τωρα επεμνα το μισον.
το ποδαρεα κι κρατουνε
γερασαν και κι πορουνε
να χορευω την τρυγωναν
αλλο μετ’ εσεν Παρσονα.

Πατριδαμ’ εν η Σάντα

παππον προς παππον
η Σαντα τεμον εν η πατριδαν
αμον την Σανταν εμορφον
οθεν επηγα κ’ ειδα.

τσορταν ματζιρα εφαγα
ανθογαλα πα πινω
ατα παντα κρουνε σον νουμ’
την Σαντα πως ν’ αφηνω.

εσεν ριζαμ’ εφαΐζα
αγραΐκα λεφτοκαρεα
κι ολοερας εχορευαν
Σαντετκα παλικαρεα.

τσορταν ματζιρα….

η καλομαναμ’ ελεγε
εγω οντες μεγαλεινω
τη ξενιτιας το νερον
καμιαν να μην πινω.

τσορταν ματζιρα….
νασαν πουλοπομ’ π’ απομεν
σον τοπον π’ εγεννεθε
να λει που φευ ασην Σανταν
κι οπις αλλο ξαΐ κ’ ερτε.

τσορταν ματζιρα….
εγω πα ριζαμ’ ας εξερτσ
ντο πολλα αγαπωσε
κρουει το νταουλ παιζ κεμεντζε
εγω πα τραγωδω σε.

τσορταν ματζιρα…

Πως ινεται ο ανθρωπον

πως ινεται ο ανθρωπον
τα χρονεα αμα δαβενε
πεντε μαλια σο κυφαλ
ασπρα θα απομενε.

χερια ποδαρεα αλλο κι ακουν
παει κι ερτε η καρδια
αλλα πα ερωτουν ατον
και αλλα ακουν τ’ οτιατ.

Σαντας παλικαρι

ταμενος για τον πολεμον
εσυ εσνε ασην γενναν
εσυ εσνε ασην γεννα,
τα ζιπκα σις σ’ εναν ρασιν
εβρεθαν ματωμενα,
εβρεθαν ματωμενα.

ενθυμια κρεμαγουνταν
εΐ Σαντας παλικαρι,
τα πεταλα και το σπαθις
σου Ποντου το νοτυβαρι.

σο ξεφωτον καθαν βραδυν
εσυ πως εκοιμούσνε
εσυ πως εκοιμουσνε,
αμον τ’ αγρεο λεονταρ’
τιδεν πως κι φοβουσνε,
τιδεν πως κι φοβουσνε.

ενθυμια κρεμαγουνταν…

ζουνε ακομα σο ρασι
το αιμας τα λαλιας
το αιμας τα λαλιας,
και τ’ αλογους τα πεταλα
και η παλικαριας
και η παλικαριας.

ενθυμια κρεμαγουνταν……

Σεβντας Λόγια

Θα εφταγω σιδερεν καρδεα
γεραδες να μην φερει,
σα ντερτεα σα παραπονα μ’
ολεα να υπομένει.

Τα τραγωδιας στειλω σε
γοματα σεβντας λογια
κι απες σα τραγωδιας ημ
ειναι τα ντερτεα μ’ ολεα.

Ασιν σεβνταν ερρωστεσα
νυχταν ημεραν κλαιγω
το ντερτ ντο εχω σην καρδεα μ’
καναν κ’ εχω να λεγω.

Την νυχταν οντες τραγωδω
εβγα σο παραθυρισ’
ορεασον παιρνεσε χαμπαρ’
η μανας και ο κυρης.

Ξένε Ξενιτεμένε

Ξένε Ξενιτεμένε

ώχ! κι’ αν εν γνώριμα

που πορπατείς ‘ς σα ξένα

‘ς σα ξένα σα εγνώριμα(γιαρ)

./.

Εδώ σ’ αυτόν τον κόσμο

αχ! υπαντρεύτηκα(γιάρ)

και πήρα φραγκοπούλα

ήταν μάγισσα (γιαρ)

./.

μα έχ και τα καράβä

αχ! και τη θάλασσα (γιαρ)

Ε! μα έχ κ’ εμέν τον ξένον

Τον ξένον τον άλλον ξένον

./.

Τίμα την μάνα και τον κύρ

τίμα την μάνα και τον κυρ
και χάρον μη φογάσε
οντες περτσ την ευχήν ατούν
ήσυχος θα κοιμάσε.

./.

ζωήν ασ’ σην ζωήν ατουν
ατοι εσέν εδώκαν
σην ψήν και σο κορμίν ατούν
χίλια μαχαίρια εντόκαν.

./.

κι’ όντες θα έρτε κάποτε
τη παστόνι η ώρα
εσυ ντο πρέπ’ και ηυε να ευτάς
μ’ ευτάει ατο η χώρα.

./.

θυμέθ’ ντο είσαι άνθρωπος
και απ΄ατους πλασμένος
αν κι ευτάς το χρεωσ-ις
άνθρωπος πας χαμένος.

./.

Το κορίτσ επέρ’ ατο

το κορίτσ ντ’εγαπάν
ασ’ αφ’κα την μαχαλάν
ατώρα επέρ’ ατο
η μάνα μ’ να εν καλά.

./.

κοκοράκια εχάλασεν
ο κήρι μ’ για την χαράν
τοι φίλτς-ιμ’ εκάλεσεν
κι’ ελογάρτσεν την παράν.

./.

η κεμεντζέ έπαιζεν
ο κόσμον εχόρευε
μάνα η νύφε τ’εσόν
σην εγγαλα μ’ κόνευεν.

./.

Παναΐα Σουμελά σεν
ινάνεψα πολλά
το θάμας εποίκεσ’ α
γόμωσες την ψή μ’ χαράν.

./.

  Χερόμυλα ειν’ τ’ ομματα σ’

Σην χαμελέτε σ’ έρθα εγώ
ν’ αλέθω τα κοκκία μ’
ας δίγωσε για αλεστικά
κορτσόπον την καρδία μ’.

./.

Χερόμυλα ειν’ τ’ ομμάτα σ’
σην χαμελέτ’ ντ’ ελέγν’ νε,
όντες τερούνε με αρνι μ’
το καρδόπο μ’ αλέθν’νε.

./.

Ας απομένω με τ’εσέν
και την βραδύν κοιμούμες
φιλώ σε και φιλίσ’με αν,
και εντάμαν ν’ αλευρούμες,

./.

Χερομυλα ειν’ ….

./.

Άλλο ‘κι κλώσκουμε σ’ οσπίτ’
αδάκα θα απομένω,
και τ’ άλογο μ’ ας πάει ψόφα
σην αραπάν δεμένο.

./.

Χερομυλα ειν’ …

./.

Το τραγούδι του Ευκλείδη (τικ αργό)

Απές ‘ς σην Σάνταν άψιμον

κλαμάν μοιρολογίαν

όλεν τα γυναικόπαιδα

επήγαν εξορίαν

./.

Ε! ε! ε! Ευκλείδην καπιτάνε μ’

./.

 Εχ! και ‘ς σην Σάνταν εκ’σέβανε

Τρακόσιοι Τσανταρμάδες

Η Σάντα ‘κι πατίετε

Και με τα μου τ’ αράδες

./.

Ε! ε! ε! Ευκλείδην καπιτάνε μ’

./.

Εχ κ’ έν ο γιοσμάς ο κυρτογλής

Και με το τυφεκόπο μ’

Εσκότωσε τον Ισεήμ

Αφ’κά ‘ς σο τιτσανόπον

./.

Ε! ε! ε! Ευκλείδην καπιτάνε μ’

./.

Εχ τα μέσα τ’  λέγν’ νε οπίασταν

Και ντο κούι σ’ ωτία ‘τ’

Και τα φυσέκια δέει σταυρά

Και το τυφέκ σ’ ωμία τ’

./.

Ε! ε! ε! Ευκλείδην καπιτάνε μ’

./.

Και εν ο τσιρίψ εκούιζεν

παιδία ελευθερία

Ας σπάζωμε και τα μωρά

να μ’ εβγάλν’νε λαλία

./.

Ε! ε! ε! Ευκλείδην καπιτάνε μ’

./.

Σον τόπον ντ’ επολέμαγαν

Και επερικυκλώθαν

Σπαγμέναν είδαν τα μωρά

Οι τούρκ’ πάει επαλλαλώθαν

./.

Ε! ε! ε! Ευκλείδην καπιτάνε μ’

./.

Advertisements